NL CD Perserij Belgie UK DE

A division of
Replifact Media bv

BEL VOOR DE LAAGSTE PRIJS: 0497-645525

Buma Stemra

buma stemraKlik hier voor de ISRC Code

Wat is de rol van Buma - Stemra?
Voor het gebruik van werken is dus toestemming nodig van de maker. Als die toestemming verleend wordt, dan kan de maker een vergoeding vragen voor de openbaarmaking of voor de vastlegging van zijn werk.

Het zal u duidelijk zijn dat het voor de auteur bijna ondoenlijk is om te controleren waar en wanneer zijn werk wordt gebruikt. Om die reden hebben muziekauteurs organisaties opgericht die dat voor hun doen, de Vereniging Buma en de Stichting Stemra, tegenwoordig meestal kortweg Buma/Stemra genoemd. Om praktische redenen hebben deze organisaties één bedrijf gevormd, dat is gevestigd in Amstelveen. Bij Buma/Stemra zijn ruim 11.000 componisten, tekstdichters en muziekuitgevers aangesloten. Buma en Stemra beperken zich niet uitsluitend tot het repertoire van degenen die zich rechtstreeks bij hen hebben aangesloten. Via contracten met auteursrechtorganisaties in het buitenland vertegenwoordigen Buma en Stemra miljoenen muziekwerken geschreven door honderdduizenden componisten en tekstschrijvers. De kans dat een bepaald muziekwerk niet tot het door Buma/Stemra beheerde wereldmuziekrepertoire behoort is dan ook erg klein.

Vereniging Buma
Buma houdt zich bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziekwerken. Daarbij moet gedacht worden aan concerten, uitzendingen via radio en televisie, achtergrondmuziek in horecabedrijven, winkels en bedrijfsruimten, maar ook de vertoning van een film met muziek in de bioscoop, op een beurs of binnen het bedrijf waarvoor de film werd geproduceerd. Voor het ten gehore brengen van muziek in huiselijke kring is geen toestemming van Buma nodig.

Stichting Stemra
Stemra regelt voor de bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers de toestemming voor het vastleggen van muziekwerken op cd, audiocassette, cd-i, cd-rom en op het geluidsspoor van films en commercials. Namens de auteur geeft Stemra aan platenmaatschappijen, omroepen, reclamebureaus, producenten van films e.a. toestemming om muziek vast te leggen op door hen te produceren beeld- en geluidsdragers en om deze dragers te verveelvoudigen.

Een producent van bijvoorbeeld commercials, speelfilms, onderwijs- of bedrijfsproducties zal, als hij muziek gebruikt in zijn productie, in de meeste gevallen met Stemra te maken krijgen. Als vertegenwoordigster van het wereldrepertoire kan Stemra in een aantal gevallen direct toestemming verlenen om de uitgekozen muziekwerken op te nemen in het te produceren programma. Bij andere vormen van muziekgebruik, bijvoorbeeld in televisie-, bioscoopfilms en commercials, moet Stemra voor het verkrijgen van de toestemming terugkoppelen naar de rechthebbende op de muziek. De aanvraagprocedure en hoogte van de te betalen vergoeding zijn afhankelijk van het soort programma. In de volgende hoofdstukken leest u daarover meer.

Voor de tarieven van de Buma-Stemra, klik hier

Belangrijke documenten:

Hieronder vindt u een aantal standaard formulieren welke van belang kunnen zijn bij de aanvraag en afhandeling van de auteursrechten: